Sylteosen Betong AS ble grunnlagt i 1961. Nåværende eier kjøpte firmaet i 1985, hvorpå det i 1991 ble påbegynt en omfattende renovering av anlegg og utstyr. Det ble bygget et nytt administrasjonsbygg i 2007, og en ny betongstasjon (Tecwill) stod ferdig i 2008. Sylteosen Betong’s administrasjon er i dag lokalisert i Elnesvågen. Ferdigbetong produseres i bedriftens 3 blandestasjoner, to stasjoner i Elnesvågen og ett i Molde.

I dag har bedriften 26 ansatte og omsetter for ca. 60 MNOK per år. Våre folk er godt kvalifiserte og har lang erfaring i bransjen. Vi har som mål å være best i regionen, ikke bare på produkt, men også på tjenester. Vi vektlegger punktlighet og god service overfor kundene. Altså kvalitet i alle ledd.

Vår kundekrets er entreprenører, byggmestere, kommuner, vegvesenet og det private marked. Vårt hovedmarked er i Romsdal og på Nordmøre.

Slagord: Leverer til avtalt tid, selvfølgelig.