303.jpg

Tetthetsprøving av betongkummer.

Prøvingen går ut på å fylle kummen med vann opptil 0,5 bar trykk. Dette gjøres for å se etter lekkasje i kum eller pakningsleie.