bilde.JPG

Betongslam

Betongslam kan brukes som jordforbedringsmiddel

 

Betongslam har lenge vært en utfordring for betongbransjen. I flere år har Jærbetong deltatt i et forskningsprosjekt hvor det nå viser seg at restproduktet kan brukes til å kalke jord og dyrkbar mark.

Som et resultat av flere års forskning har Bioforsk funnet ut at betongslam med enkle grep kan gjøres om fra et problematisk restprodukt til et verdifullt og effektivt jordforbedringsmiddel. Dette til glede både for betongprodusentene som ønsker å bli kvitt restproduktet, og jordbrukere som trenger kalk for å forbedre jorda. Betongslammet har et lavt innhold av tungmetaller og gir god kalkingseffekt.

Ressurs som bør utnyttes
Til nå har det vanligste vært å levere betongslam fra betongbilene til et godkjent mottak, noe som ikke er en optimal løsning verken med tanke på ressursbruk eller på miljøet.

- Fabrikkbetongbransjen i Norge som i mange år har hatt fokus på miljø, mener at betongslammet er en ressurs som bør utnyttes, sier Hallvard Magerøy i Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) i en pressemelding.

Høy pH-verdi og mye kalk
Karakteristisk for betongslammet er at det har en høy pH-verdi og inneholder mye kalk fra sementen. Forskningsresultater viser at betongslam gir samme eller bedre kalkvirkning enn kalk man får kjøpt i butikken. Resultatene fra måling av tungmetaller i betongslammet viser at innholdet generelt er lavt.

- Jærbetong har deltatt i dette forskningsprosjektet i noen år nå, og resultatet som nå framkommer er gledelig, sier Ove Scheie i salg og marked i Jærbetong.

http://www.nrk.no/rogaland/bruker-betong-som-kalk-i-jordbruket-1.11178145           http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/dkro99081313/13-08-2013#t=7m22s