Sylteosen Betong AS er sertifisert etter ny standard for betong­produksjon NS-EN 206-1.

Vi disponerer 9 nye betongbiler, 3 pumpemixere med rekkevidde på henholdsvis 24 m og 2 på 28 m.  I tillegg har vi 2 Putzmeister betongpumper med rekkevidde 42 m og 36 m. Vi har også 2 teleskoprennebiler med rekkevidde på 8-9 m. I 2008 startet vi opp produksjonen fra vår nye betongstasjon. Vi blander nå betong ved den nye og gamle stasjonen samtidig, da har vi en kapasitet på omlag 90m3  pr. time. Dette sikrer stor kapasitet, sikre leveranser, høy kvalitet og ikke minst god service. Sylteosen Betong AS er medlem av FABEKO.